ઝવેરચંદ મેધાણીની કૃતિઓની યાદી

ડોશીની વાતો – લોકકથા – ૧૯૨૩
• સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૧ – લોકકથા – ૧૯૨૩
• સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૨ – લોકકથા – ૧૯૨૪
• સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૩ – લોકકથા – ૧૯૨૫
• સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૪ – લોકકથા – ૧૯૨૬
• સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ૫ – લોકકથા – ૧૯૨૭
• સોરઠી બાહરવટીયાં ૧ – લોકકથા – ૧૯૨૭
• સોરઠી બાહરવટીયાં ૨ – લોકકથા – ૧૯૨૮
• સોરઠી બાહરવટીયાં ૩ – લોકકથા – ૧૯૨૯
• કંકાવટી ૧ – લોકકથા – ૧૯૨૭
• કંકાવટી ૨ – લોકકથા – ૧૯૨૮
• દાદાજીની વાતો – લોકકથા – ૧૯૨૭
• સોરઠી સંતો – લોકકથા – ૧૯૨૮
• સોરઠી ગીતકથાઓ – લોકકથા – ૧૯૩૧
• પુરાતન જ્યોત – લોકકથા – ૧૯૩૮
• રંગ છે બારોટ – લોકકથા – ૧૯૪૫

• રઢીયાળી રાત ૧ – લોકગીતો – ૧૯૨૫
• રઢીયાળી રાત ૨ – લોકગીતો – ૧૯૨૫
• રઢીયાળી રાત ૩ – લોકગીતો – ૧૯૨૭
• રઢીયાળી રાત ૪ – લોકગીતો – ૧૯૪૨
• ચુંદડી ૧ – લોકગીતો – ૧૯૨૮
• ચુંદડી ૨ – લોકગીતો – ૧૯૨૯
• ઋતુગીતો – લોકગીતો – ૧૯૨૯
• હાલરડાં – લોકગીતો – ૧૯૨૯
• સોરઠી સંતવાણી – લોકગીતો – ૧૯૪૭
• સોરઠીયા દુહા – લોકગીતો – ૧૯૪૭

• રાણો પ્રતાપ – નાટક (ભાષાંતર) – ૧૯૨૩
• રાજા રાણી – નાટક – ૧૯૨૪
• શાહજહાંન – નાટક (ભાષાંતર) – ૧૯૨૭
• વંઠેલાં – નાટક – ૧૯૩૩

• નરવિર લાલાજી – જીવનચરિત્ર – ૧૯૨૭
• સત્યવીર શ્રધ્ધાનંદ – જીવનચરિત્ર – ૧૯૨૭
• ઠક્કર બાપા – જીવનચરિત્ર – ૧૯૩૯
• અકબરની યાદમાં – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૨
• આપણું ઘર – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૨
• પાંચ વરસનાં પંખીડાં – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૨
• મરેલાનાં રુધીર – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૨
• આપણાં ઘરની વધુ વાતો – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૩
• દયાનંદ સરસવતી – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૪
• માણસાઈનાં દીવા – જીવનચરિત્ર – ૧૯૪૫
• સત્યની શોધમાં – નવલકથા – ૧૯૩૨
• નિરંજન – નવલકથા – ૧૯૩૬
• વસુંધરાનાં વ્હાલાં દવલાં – નવલકથા – ૧૯૩૭
• સોરઠ તારાં વહેતાં પાણી – નવલકથા – ૧૯૩૭
• સમરાંગણ – નવલકથા – ૧૯૩૮
• અપરાધી – નવલકથા – ૧૯૩૮
• વેવીશાળ – નવલકથા – ૧૯૩૯
• રા ગંગાજળીયો – નવલકથા – ૧૯૩૯
• બિડેલાં દ્વાર – નવલકથા – ૧૯૩૯
• ગુજરાતનો જય ૧ – નવલકથા – ૧૯૪૦
• તુલસી ક્યારો – નવલકથા – ૧૯૪૦
• ગુજરાતનો જય ૨ – નવલકથા – ૧૯૪૨
• પ્રભુ પધાર્યા – નવલકથા – ૧૯૪૩
• કાલચક્ર – નવલકથા – ૧૯૪૭

• વેણીનાં ફુલ – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૨૮
• કિલ્લોલ – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૩૦
• સિંધુડો – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૩૦
• યુગવંદનાં – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૩૫
• એકતારો – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૪૦
• બાપુનાં પારણાં – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૪૩
• રવિંદ્રવીણા – કવિતાસંગ્રહ – ૧૯૪૪

• કુરબાનીની કથાઓ – લઘુકથા – ૧૯૨૨
• ચિતાનાં અંગારા ૧ – લઘુકથા – ૧૯૩૧
• ચિતાનાં અંગારા ૨ – લઘુકથા – ૧૯૩૨
• જેલ ઓફીસની બારી – લઘુકથા – ૧૯૩૪
• દરીયાપારનાં બાહરવટીયાં – લઘુકથા – ૧૯૩૨
• પ્રતિમાંઓ – લઘુકથા – ૧૯૩૪
• પલકારા – લઘુકથા – ૧૯૩૫
• ધુપ છાયા – લઘુકથા – ૧૯૩૫
• મેઘાણીની નવલીકોઓ ૧, ૨ – લઘુકથા – ૧૯૪૨
• વિલોપન – લઘુકથા – ૧૯૪૬

• લોકસાહિત્ય ૧ – લોકસાહિત્ય – ૧૯૩૯
• પગડંડીનો પંથ – લોકસાહિત્ય – ૧૯૪૨
• ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય – લોકસાહિત્ય – ૧૯૪૩
• ધરતીનું ધાવણ – લોકસાહિત્ય – ૧૯૪૪
• લોકસાહિત્યનું સમાલોચન – લોકસાહિત્ય – ૧૯૪૬

• સૌરાષ્ટ્રનાં ખંડરોમાં – પ્રવાસ ભાષણ- ૧૯૨૮
• સોરઠને તીરે તીરે – પ્રવાસ ભાષણ- ૧૯૩૩
• પરકમ્મા – પ્રવાસ ભાષણ- ૧૯૪૬
• છેલ્લું પ્રયાણ – પ્રવાસ ભાષણ- ૧૯૪૭

• સળગતું આયર્લૅંડ
• ઍશીયાનું કલંક

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: